Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 22,101-22,120 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 22.1 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023376
Mã NSX: RT0603WRD0722R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 137 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024366
Mã NSX: RT0603WRB07137RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22.6 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023377
Mã NSX: RT0603WRD0722R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13.7 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024367
Mã NSX: RT0603WRB0713K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 232 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023378
Mã NSX: RT0603WRD07232RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13.3 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024368
Mã NSX: RT0603WRB0713R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 237 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023379
Mã NSX: RT0603WRD07237RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13.7 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024369
Mã NSX: RT0603WRB0713R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 23.2 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023380
Mã NSX: RT0603WRD0723K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024370
Mã NSX: RT0603WRB0713RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 23.7 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023381
Mã NSX: RT0603WRD0723K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 140 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024371
Mã NSX: RT0603WRB07140RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 23.2 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023382
Mã NSX: RT0603WRD0723R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 143 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024372
Mã NSX: RT0603WRB07143RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 23.7 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023383
Mã NSX: RT0603WRD0723R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 147 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024373
Mã NSX: RT0603WRB07147RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 240 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023384
Mã NSX: RT0603WRD07240RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14.3 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024374
Mã NSX: RT0603WRB0714K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 243 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023385
Mã NSX: RT0603WRD07243RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024375
Mã NSX: RT0603WRB0714KL

Số lượng / Giá