Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 22,121-22,140 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 249 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023386
Mã NSX: RT0603WRD07249RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14.3 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024376
Mã NSX: RT0603WRB0714R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24.3 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023387
Mã NSX: RT0603WRD0724K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14.7 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024377
Mã NSX: RT0603WRB0714R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24.9 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023388
Mã NSX: RT0603WRD0724K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024378
Mã NSX: RT0603WRB0714RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023389
Mã NSX: RT0603WRD0724KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 154 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024379
Mã NSX: RT0603WRB07154RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24.3 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023390
Mã NSX: RT0603WRD0724R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 158 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024380
Mã NSX: RT0603WRB07158RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24.9 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023391
Mã NSX: RT0603WRD0724R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15.4 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024381
Mã NSX: RT0603WRB0715K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023392
Mã NSX: RT0603WRD0724RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15.8 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024382
Mã NSX: RT0603WRB0715K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 255 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023393
Mã NSX: RT0603WRD07255RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15.4 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024383
Mã NSX: RT0603WRB0715R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 25.5 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023394
Mã NSX: RT0603WRD0725K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15.8 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024384
Mã NSX: RT0603WRB0715R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 25.5 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023395
Mã NSX: RT0603WRD0725R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024385
Mã NSX: RT0603WRB0715RL

Số lượng / Giá