Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 22,141-22,160 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 261 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023396
Mã NSX: RT0603WRD07261RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 162 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024386
Mã NSX: RT0603WRB07162RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 267 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023397
Mã NSX: RT0603WRD07267RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 165 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024387
Mã NSX: RT0603WRB07165RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 26.1 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023398
Mã NSX: RT0603WRD0726K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 169 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024388
Mã NSX: RT0603WRB07169RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 26.7 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023399
Mã NSX: RT0603WRD0726K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.2 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024389
Mã NSX: RT0603WRB0716K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 26.1 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023400
Mã NSX: RT0603WRD0726R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.5 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024390
Mã NSX: RT0603WRB0716K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 26.7 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023401
Mã NSX: RT0603WRD0726R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.9 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024391
Mã NSX: RT0603WRB0716K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 270 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023402
Mã NSX: RT0603WRD07270RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.2 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024392
Mã NSX: RT0603WRB0716R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 274 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023403
Mã NSX: RT0603WRD07274RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.5 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024393
Mã NSX: RT0603WRB0716R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 27.4 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023404
Mã NSX: RT0603WRD0727K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.9 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024394
Mã NSX: RT0603WRB0716R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 27 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023405
Mã NSX: RT0603WRD0727KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024395
Mã NSX: RT0603WRB0716RL

Số lượng / Giá