Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 22,261-22,280 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 348 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023456
Mã NSX: RT0603WRD07348RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 21 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024446
Mã NSX: RT0603WRB0721KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 34.8 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023457
Mã NSX: RT0603WRD0734K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 21.5 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024447
Mã NSX: RT0603WRB0721R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 34 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023458
Mã NSX: RT0603WRD0734KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 21 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024448
Mã NSX: RT0603WRB0721RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 34.8 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023459
Mã NSX: RT0603WRD0734R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 221 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024449
Mã NSX: RT0603WRB07221RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 34 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023460
Mã NSX: RT0603WRD0734RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 226 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024450
Mã NSX: RT0603WRB07226RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 357 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023461
Mã NSX: RT0603WRD07357RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22.1 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024451
Mã NSX: RT0603WRB0722K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 35.7 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023462
Mã NSX: RT0603WRD0735K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22.6 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024452
Mã NSX: RT0603WRB0722K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 35.7 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023463
Mã NSX: RT0603WRD0735R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22.1 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024453
Mã NSX: RT0603WRB0722R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 360 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023464
Mã NSX: RT0603WRD07360RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22.6 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024454
Mã NSX: RT0603WRB0722R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 365 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023465
Mã NSX: RT0603WRD07365RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024455
Mã NSX: RT0603WRB0722RL

Số lượng / Giá