Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 22,301-22,320 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 392 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023476
Mã NSX: RT0603WRD07392RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24.9 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024466
Mã NSX: RT0603WRB0724R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39.2 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023477
Mã NSX: RT0603WRD0739K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024467
Mã NSX: RT0603WRB0724RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023478
Mã NSX: RT0603WRD0739KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 255 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024468
Mã NSX: RT0603WRB07255RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39.2 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023479
Mã NSX: RT0603WRD0739R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 25.5 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024469
Mã NSX: RT0603WRB0725K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023480
Mã NSX: RT0603WRD0739RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 25.5 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024470
Mã NSX: RT0603WRB0725R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.01 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023481
Mã NSX: RT0603WRD073K01L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 261 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024471
Mã NSX: RT0603WRB07261RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.09 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023482
Mã NSX: RT0603WRD073K09L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 267 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024472
Mã NSX: RT0603WRB07267RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.16 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023483
Mã NSX: RT0603WRD073K16L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 26.1 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024473
Mã NSX: RT0603WRB0726K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.24 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023484
Mã NSX: RT0603WRD073K24L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 26.7 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024474
Mã NSX: RT0603WRB0726K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.32 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023485
Mã NSX: RT0603WRD073K32L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 26.1 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024475
Mã NSX: RT0603WRB0726R1L

Số lượng / Giá