Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 22,341-22,360 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 40.2 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023496
Mã NSX: RT0603WRD0740K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 28 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024486
Mã NSX: RT0603WRB0728RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 40.2 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023497
Mã NSX: RT0603WRD0740R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 294 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024487
Mã NSX: RT0603WRB07294RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 412 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023498
Mã NSX: RT0603WRD07412RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 29.4 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024488
Mã NSX: RT0603WRB0729K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 41.2 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023499
Mã NSX: RT0603WRD0741K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 29.4 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024489
Mã NSX: RT0603WRB0729R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 41.2 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023500
Mã NSX: RT0603WRD0741R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.05 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024490
Mã NSX: RT0603WRB072K05L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 422 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023501
Mã NSX: RT0603WRD07422RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.15 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024491
Mã NSX: RT0603WRB072K15L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 42.2 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023502
Mã NSX: RT0603WRD0742K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.1 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024492
Mã NSX: RT0603WRB072K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 42.2 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023503
Mã NSX: RT0603WRD0742R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.21 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024493
Mã NSX: RT0603WRB072K21L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 430 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023504
Mã NSX: RT0603WRD07430RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.26 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024494
Mã NSX: RT0603WRB072K26L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 432 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023505
Mã NSX: RT0603WRD07432RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.32 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024495
Mã NSX: RT0603WRB072K32L

Số lượng / Giá