Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 22,361-22,380 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 43.2 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023506
Mã NSX: RT0603WRD0743K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.37 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024496
Mã NSX: RT0603WRB072K37L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 43 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023507
Mã NSX: RT0603WRD0743KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.43 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024497
Mã NSX: RT0603WRB072K43L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 43.2 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023508
Mã NSX: RT0603WRD0743R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.49 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024498
Mã NSX: RT0603WRB072K49L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 43 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023509
Mã NSX: RT0603WRD0743RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.55 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024499
Mã NSX: RT0603WRB072K55L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 442 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023510
Mã NSX: RT0603WRD07442RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.61 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024500
Mã NSX: RT0603WRB072K61L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 44.2 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023511
Mã NSX: RT0603WRD0744K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.67 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024501
Mã NSX: RT0603WRB072K67L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 44.2 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023512
Mã NSX: RT0603WRD0744R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.71 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024502
Mã NSX: RT0603WRB072K71L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 453 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023513
Mã NSX: RT0603WRD07453RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.74 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024503
Mã NSX: RT0603WRB072K74L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 45.3 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023514
Mã NSX: RT0603WRD0745K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.87 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024504
Mã NSX: RT0603WRB072K87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 45.3 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023515
Mã NSX: RT0603WRD0745R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.8 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024505
Mã NSX: RT0603WRB072K8L

Số lượng / Giá