Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 22,381-22,400 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 464 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023516
Mã NSX: RT0603WRD07464RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.94 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024506
Mã NSX: RT0603WRB072K94L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 46.4 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023517
Mã NSX: RT0603WRD0746K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 301 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024507
Mã NSX: RT0603WRB07301RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 46.4 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023518
Mã NSX: RT0603WRD0746R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 309 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024508
Mã NSX: RT0603WRB07309RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 470 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023519
Mã NSX: RT0603WRD07470RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30.1 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024509
Mã NSX: RT0603WRB0730K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 475 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023520
Mã NSX: RT0603WRD07475RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30.9 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024510
Mã NSX: RT0603WRB0730K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47.5 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023521
Mã NSX: RT0603WRD0747K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30.1 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024511
Mã NSX: RT0603WRB0730R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023522
Mã NSX: RT0603WRD0747KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30.9 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024512
Mã NSX: RT0603WRB0730R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47.5 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023523
Mã NSX: RT0603WRD0747R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024513
Mã NSX: RT0603WRB0730RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023524
Mã NSX: RT0603WRD0747RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 316 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024514
Mã NSX: RT0603WRB07316RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 481 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023525
Mã NSX: RT0603WRD07481RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 31.6 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024515
Mã NSX: RT0603WRB0731K6L

Số lượng / Giá