Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 22,461-22,480 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 549 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023556
Mã NSX: RT0603WRD07549RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.09 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024546
Mã NSX: RT0603WRB073K09L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 54.9 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023557
Mã NSX: RT0603WRD0754K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.16 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024547
Mã NSX: RT0603WRB073K16L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 54.9 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023558
Mã NSX: RT0603WRD0754R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.24 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024548
Mã NSX: RT0603WRB073K24L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 560 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023559
Mã NSX: RT0603WRD07560RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.32 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024549
Mã NSX: RT0603WRB073K32L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 562 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023560
Mã NSX: RT0603WRD07562RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.48 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024550
Mã NSX: RT0603WRB073K48L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 56.2 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023561
Mã NSX: RT0603WRD0756K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.4 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024551
Mã NSX: RT0603WRB073K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 56 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023562
Mã NSX: RT0603WRD0756KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.57 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024552
Mã NSX: RT0603WRB073K57L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 56.2 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023563
Mã NSX: RT0603WRD0756R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.65 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024553
Mã NSX: RT0603WRB073K65L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 576 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023564
Mã NSX: RT0603WRD07576RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.74 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024554
Mã NSX: RT0603WRB073K74L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 57.6 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023565
Mã NSX: RT0603WRD0757K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.83 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024555
Mã NSX: RT0603WRB073K83L

Số lượng / Giá