Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 22,481-22,500 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 57.6 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023566
Mã NSX: RT0603WRD0757R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.92 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024556
Mã NSX: RT0603WRB073K92L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 590 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023567
Mã NSX: RT0603WRD07590RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 402 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024557
Mã NSX: RT0603WRB07402RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 59 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023568
Mã NSX: RT0603WRD0759KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 40.2 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024558
Mã NSX: RT0603WRB0740K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 59 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023569
Mã NSX: RT0603WRD0759RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 40.2 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024559
Mã NSX: RT0603WRB0740R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.11 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023570
Mã NSX: RT0603WRD075K11L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 412 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024560
Mã NSX: RT0603WRB07412RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.1 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023571
Mã NSX: RT0603WRD075K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 41.2 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024561
Mã NSX: RT0603WRB0741K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.23 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023572
Mã NSX: RT0603WRD075K23L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 41.2 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024562
Mã NSX: RT0603WRB0741R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.36 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023573
Mã NSX: RT0603WRD075K36L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 422 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024563
Mã NSX: RT0603WRB07422RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.49 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023574
Mã NSX: RT0603WRD075K49L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 42.2 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024564
Mã NSX: RT0603WRB0742K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.76 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023575
Mã NSX: RT0603WRD075K76L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 42.2 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024565
Mã NSX: RT0603WRB0742R2L

Số lượng / Giá