Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 22,501-22,520 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 5.9 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023576
Mã NSX: RT0603WRD075K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 432 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024566
Mã NSX: RT0603WRB07432RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 604 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023577
Mã NSX: RT0603WRD07604RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 43.2 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024567
Mã NSX: RT0603WRB0743K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 60.4 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023578
Mã NSX: RT0603WRD0760K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 43.2 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024568
Mã NSX: RT0603WRB0743R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 60.4 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023579
Mã NSX: RT0603WRD0760R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 43 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024569
Mã NSX: RT0603WRB0743RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 619 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023580
Mã NSX: RT0603WRD07619RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 442 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024570
Mã NSX: RT0603WRB07442RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 61.9 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023581
Mã NSX: RT0603WRD0761K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 44.2 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024571
Mã NSX: RT0603WRB0744K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 61.9 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023582
Mã NSX: RT0603WRD0761R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 44.2 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024572
Mã NSX: RT0603WRB0744R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 620 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023583
Mã NSX: RT0603WRD07620RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 453 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024573
Mã NSX: RT0603WRB07453RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 62 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023584
Mã NSX: RT0603WRD0762KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 45.3 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024574
Mã NSX: RT0603WRB0745K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 62 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023585
Mã NSX: RT0603WRD0762RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 45.3 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024575
Mã NSX: RT0603WRB0745R3L

Số lượng / Giá