Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 22,521-22,540 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 634 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023586
Mã NSX: RT0603WRD07634RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 464 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024576
Mã NSX: RT0603WRB07464RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 63.4 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023587
Mã NSX: RT0603WRD0763K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 46.4 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024577
Mã NSX: RT0603WRB0746K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 63.4 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023588
Mã NSX: RT0603WRD0763R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 46.4 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024578
Mã NSX: RT0603WRB0746R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 649 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023589
Mã NSX: RT0603WRD07649RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 475 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024579
Mã NSX: RT0603WRB07475RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 64.9 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023590
Mã NSX: RT0603WRD0764K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47.5 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024580
Mã NSX: RT0603WRB0747K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 64.9 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023591
Mã NSX: RT0603WRD0764R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47.5 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024581
Mã NSX: RT0603WRB0747R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 665 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023592
Mã NSX: RT0603WRD07665RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 481 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024582
Mã NSX: RT0603WRB07481RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 66.5 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023593
Mã NSX: RT0603WRD0766K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 487 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024583
Mã NSX: RT0603WRB07487RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 66.5 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023594
Mã NSX: RT0603WRD0766R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 48.7 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024584
Mã NSX: RT0603WRB0748K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 680 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023595
Mã NSX: RT0603WRD07680RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 48.7 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024585
Mã NSX: RT0603WRB0748R7L

Số lượng / Giá