Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 22,561-22,580 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 6.2 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023606
Mã NSX: RT0603WRD076K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.75 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024596
Mã NSX: RT0603WRB074K75L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.49 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023607
Mã NSX: RT0603WRD076K49L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.87 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024597
Mã NSX: RT0603WRB074K87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.65 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023608
Mã NSX: RT0603WRD076K65L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.99 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024598
Mã NSX: RT0603WRB074K99L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.81 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023609
Mã NSX: RT0603WRD076K81L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 511 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024599
Mã NSX: RT0603WRB07511RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.98 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023610
Mã NSX: RT0603WRD076K98L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 51.1 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024600
Mã NSX: RT0603WRB0751K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 715 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023611
Mã NSX: RT0603WRD07715RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 51.1 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024601
Mã NSX: RT0603WRB0751R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 71.5 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023612
Mã NSX: RT0603WRD0771K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 523 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024602
Mã NSX: RT0603WRB07523RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 71.5 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023613
Mã NSX: RT0603WRD0771R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 52.3 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024603
Mã NSX: RT0603WRB0752K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 732 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023614
Mã NSX: RT0603WRD07732RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 52.3 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024604
Mã NSX: RT0603WRB0752R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 73.2 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023615
Mã NSX: RT0603WRD0773K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 536 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024605
Mã NSX: RT0603WRB07536RL

Số lượng / Giá