Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 22,581-22,600 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 73.2 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023616
Mã NSX: RT0603WRD0773R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 53.6 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024606
Mã NSX: RT0603WRB0753K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 750 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023617
Mã NSX: RT0603WRD07750RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 53.6 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024607
Mã NSX: RT0603WRB0753R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 75 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023618
Mã NSX: RT0603WRD0775KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 549 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024608
Mã NSX: RT0603WRB07549RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 75 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023619
Mã NSX: RT0603WRD0775RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 54.9 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024609
Mã NSX: RT0603WRB0754K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 768 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023620
Mã NSX: RT0603WRD07768RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 54.9 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024610
Mã NSX: RT0603WRB0754R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 76.8 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023621
Mã NSX: RT0603WRD0776K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 562 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024611
Mã NSX: RT0603WRB07562RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 76.8 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023622
Mã NSX: RT0603WRD0776R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 56.2 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024612
Mã NSX: RT0603WRB0756K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 787 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023623
Mã NSX: RT0603WRD07787RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 56.2 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024613
Mã NSX: RT0603WRB0756R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 78.7 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023624
Mã NSX: RT0603WRD0778K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 576 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024614
Mã NSX: RT0603WRB07576RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 78.7 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023625
Mã NSX: RT0603WRD0778R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 57.6 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024615
Mã NSX: RT0603WRB0757K6L

Số lượng / Giá