Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 22,621-22,640 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 82 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023636
Mã NSX: RT0603WRD0782KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 60.4 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024626
Mã NSX: RT0603WRB0760K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 82.5 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023637
Mã NSX: RT0603WRD0782R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 60.4 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024627
Mã NSX: RT0603WRB0760R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 82 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023638
Mã NSX: RT0603WRD0782RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 619 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024628
Mã NSX: RT0603WRB07619RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 845 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023639
Mã NSX: RT0603WRD07845RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 61.9 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024629
Mã NSX: RT0603WRB0761K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 84.5 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023640
Mã NSX: RT0603WRD0784K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 61.9 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024630
Mã NSX: RT0603WRB0761R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 84.5 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023641
Mã NSX: RT0603WRD0784R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 634 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024631
Mã NSX: RT0603WRB07634RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 866 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023642
Mã NSX: RT0603WRD07866RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 63.4 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024632
Mã NSX: RT0603WRB0763K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 86.6 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023643
Mã NSX: RT0603WRD0786K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 63.4 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024633
Mã NSX: RT0603WRB0763R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 86.6 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023644
Mã NSX: RT0603WRD0786R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 649 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024634
Mã NSX: RT0603WRB07649RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 887 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023645
Mã NSX: RT0603WRD07887RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 64.9 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024635
Mã NSX: RT0603WRB0764K9L

Số lượng / Giá