Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 22,741-22,760 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 3.9 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023696
Mã NSX: RT0603WRD073K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.45 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024686
Mã NSX: RT0603WRB078K45L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.7 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023697
Mã NSX: RT0603WRD074K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.66 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024687
Mã NSX: RT0603WRB078K66L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 56 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023698
Mã NSX: RT0603WRD0756RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.87 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024688
Mã NSX: RT0603WRB078K87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.62 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023699
Mã NSX: RT0603WRD075K62L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 909 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024689
Mã NSX: RT0603WRB07909RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.6 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023700
Mã NSX: RT0603WRD075K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 90.9 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024690
Mã NSX: RT0603WRB0790K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.34 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023701
Mã NSX: RT0603WRD076K34L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 90.9 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024691
Mã NSX: RT0603WRB0790R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.8 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023702
Mã NSX: RT0603WRD076K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 931 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024692
Mã NSX: RT0603WRB07931RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.5 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023703
Mã NSX: RT0603WRD077K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 93.1 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024693
Mã NSX: RT0603WRB0793K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10 Ohms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023704
Mã NSX: RT0603CRB0710RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 93.1 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024694
Mã NSX: RT0603WRB0793R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.5 Ohms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023705
Mã NSX: RT0603CRB077R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 953 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024695
Mã NSX: RT0603WRB07953RL

Số lượng / Giá