Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 22,761-22,780 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 5 mOhms 0603 ±1% 0.4W, 2/5W
Mã Tranzi: TZ-00023706
Mã NSX: PE0603FRF470R005L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 95.3 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024696
Mã NSX: RT0603WRB0795K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15 mOhms 0603 ±1% 0.4W, 2/5W
Mã Tranzi: TZ-00023707
Mã NSX: PE0603FRF470R015L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 95.3 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024697
Mã NSX: RT0603WRB0795R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16 mOhms 0603 ±1% 0.4W, 2/5W
Mã Tranzi: TZ-00023708
Mã NSX: PE0603FRF470R016L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 976 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024698
Mã NSX: RT0603WRB07976RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18 mOhms 0603 ±1% 0.4W, 2/5W
Mã Tranzi: TZ-00023709
Mã NSX: PE0603FRF470R018L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 97.6 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024699
Mã NSX: RT0603WRB0797K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 19 mOhms 0603 ±1% 0.4W, 2/5W
Mã Tranzi: TZ-00023710
Mã NSX: PE0603FRF470R019L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 97.6 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024700
Mã NSX: RT0603WRB0797R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10 mOhms 0603 ±1% 0.4W, 2/5W
Mã Tranzi: TZ-00023711
Mã NSX: PE0603FRF470R01L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.09 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024701
Mã NSX: RT0603WRB079K09L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 21 mOhms 0603 ±1% 0.4W, 2/5W
Mã Tranzi: TZ-00023712
Mã NSX: PE0603FRF470R021L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.31 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024702
Mã NSX: RT0603WRB079K31L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22 mOhms 0603 ±1% 0.4W, 2/5W
Mã Tranzi: TZ-00023713
Mã NSX: PE0603FRF470R022L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.53 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024703
Mã NSX: RT0603WRB079K53L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 25 mOhms 0603 ±1% 0.4W, 2/5W
Mã Tranzi: TZ-00023714
Mã NSX: PE0603FRF470R025L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.76 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024704
Mã NSX: RT0603WRB079K76L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 20 mOhms 0603 ±1% 0.4W, 2/5W
Mã Tranzi: TZ-00023715
Mã NSX: PE0603FRF470R02L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024705
Mã NSX: RT0603WRB0710KL

Số lượng / Giá