Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 22,821-22,840 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 10 mOhms 0603 ±1% 0.4W, 2/5W
Mã Tranzi: TZ-00023736
Mã NSX: PE0603FRM470R01L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 38.3 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024726
Mã NSX: RT0603WRB0738K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 21 mOhms 0603 ±1% 0.4W, 2/5W
Mã Tranzi: TZ-00023737
Mã NSX: PE0603FRM470R021L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.11 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024727
Mã NSX: RT0603WRB075K11L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22 mOhms 0603 ±1% 0.4W, 2/5W
Mã Tranzi: TZ-00023738
Mã NSX: PE0603FRM470R022L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.23 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024728
Mã NSX: RT0603WRB075K23L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 25 mOhms 0603 ±1% 0.4W, 2/5W
Mã Tranzi: TZ-00023739
Mã NSX: PE0603FRM470R025L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.11 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024729
Mã NSX: RT0603WRB075R11L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 20 mOhms 0603 ±1% 0.4W, 2/5W
Mã Tranzi: TZ-00023740
Mã NSX: PE0603FRM470R02L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.1 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024730
Mã NSX: RT0603WRB075R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33 mOhms 0603 ±1% 0.4W, 2/5W
Mã Tranzi: TZ-00023741
Mã NSX: PE0603FRM470R033L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.23 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024731
Mã NSX: RT0603WRB075R23L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 38 mOhms 0603 ±1% 0.4W, 2/5W
Mã Tranzi: TZ-00023742
Mã NSX: PE0603FRM470R038L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.36 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024732
Mã NSX: RT0603WRB075R36L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39 mOhms 0603 ±1% 0.4W, 2/5W
Mã Tranzi: TZ-00023743
Mã NSX: PE0603FRM470R039L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.49 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024733
Mã NSX: RT0603WRB075R49L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30 mOhms 0603 ±1% 0.4W, 2/5W
Mã Tranzi: TZ-00023744
Mã NSX: PE0603FRM470R03L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.62 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024734
Mã NSX: RT0603WRB075R62L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47 mOhms 0603 ±1% 0.4W, 2/5W
Mã Tranzi: TZ-00023745
Mã NSX: PE0603FRM470R047L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.6 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024735
Mã NSX: RT0603WRB075R6L

Số lượng / Giá