Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 22,841-22,860 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 40 mOhms 0603 ±1% 0.4W, 2/5W
Mã Tranzi: TZ-00023746
Mã NSX: PE0603FRM470R04L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.76 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024736
Mã NSX: RT0603WRB075R76L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 50 mOhms 0603 ±1% 0.4W, 2/5W
Mã Tranzi: TZ-00023747
Mã NSX: PE0603FRM470R05L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.9 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024737
Mã NSX: RT0603WRB075R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5 mOhms 0603 ±5% 0.4W, 2/5W
Mã Tranzi: TZ-00023748
Mã NSX: PE0603JRF470R005L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.04 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024738
Mã NSX: RT0603WRB076R04L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15 mOhms 0603 ±5% 0.4W, 2/5W
Mã Tranzi: TZ-00023749
Mã NSX: PE0603JRF470R015L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.19 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024739
Mã NSX: RT0603WRB076R19L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10 mOhms 0603 ±5% 0.4W, 2/5W
Mã Tranzi: TZ-00023750
Mã NSX: PE0603JRF470R01L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.2 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024740
Mã NSX: RT0603WRB076R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 25 mOhms 0603 ±5% 0.4W, 2/5W
Mã Tranzi: TZ-00023751
Mã NSX: PE0603JRF470R025L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.34 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024741
Mã NSX: RT0603WRB076R34L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 20 mOhms 0603 ±5% 0.4W, 2/5W
Mã Tranzi: TZ-00023752
Mã NSX: PE0603JRF470R02L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.49 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024742
Mã NSX: RT0603WRB076R49L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33 mOhms 0603 ±5% 0.4W, 2/5W
Mã Tranzi: TZ-00023753
Mã NSX: PE0603JRF470R033L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.65 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024743
Mã NSX: RT0603WRB076R65L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39 mOhms 0603 ±5% 0.4W, 2/5W
Mã Tranzi: TZ-00023754
Mã NSX: PE0603JRF470R039L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.81 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024744
Mã NSX: RT0603WRB076R81L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30 mOhms 0603 ±5% 0.4W, 2/5W
Mã Tranzi: TZ-00023755
Mã NSX: PE0603JRF470R03L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.8 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024745
Mã NSX: RT0603WRB076R8L

Số lượng / Giá