Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 22,861-22,880 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 47 mOhms 0603 ±5% 0.4W, 2/5W
Mã Tranzi: TZ-00023756
Mã NSX: PE0603JRF470R047L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.98 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024746
Mã NSX: RT0603WRB076R98L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 40 mOhms 0603 ±5% 0.4W, 2/5W
Mã Tranzi: TZ-00023757
Mã NSX: PE0603JRF470R04L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.15 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024747
Mã NSX: RT0603WRB077R15L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 50 mOhms 0603 ±5% 0.4W, 2/5W
Mã Tranzi: TZ-00023758
Mã NSX: PE0603JRF470R05L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.32 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024748
Mã NSX: RT0603WRB077R32L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5 mOhms 0603 ±0.5% 0.333W, 1/3W
Mã Tranzi: TZ-00023759
Mã NSX: PE0603DRF7T0R005L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.5 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024749
Mã NSX: RT0603WRB077R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15 mOhms 0603 ±0.5% 0.333W, 1/3W
Mã Tranzi: TZ-00023760
Mã NSX: PE0603DRF7T0R015L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.68 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024750
Mã NSX: RT0603WRB077R68L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10 mOhms 0603 ±0.5% 0.333W, 1/3W
Mã Tranzi: TZ-00023761
Mã NSX: PE0603DRF7T0R01L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.87 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024751
Mã NSX: RT0603WRB077R87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 25 mOhms 0603 ±0.5% 0.333W, 1/3W
Mã Tranzi: TZ-00023762
Mã NSX: PE0603DRF7T0R025L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.06 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024752
Mã NSX: RT0603WRB078R06L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 20 mOhms 0603 ±0.5% 0.333W, 1/3W
Mã Tranzi: TZ-00023763
Mã NSX: PE0603DRF7T0R02L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.25 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024753
Mã NSX: RT0603WRB078R25L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33 mOhms 0603 ±0.5% 0.333W, 1/3W
Mã Tranzi: TZ-00023764
Mã NSX: PE0603DRF7T0R033L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.2 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024754
Mã NSX: RT0603WRB078R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39 mOhms 0603 ±0.5% 0.333W, 1/3W
Mã Tranzi: TZ-00023765
Mã NSX: PE0603DRF7T0R039L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.66 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024755
Mã NSX: RT0603WRB078R66L

Số lượng / Giá