Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 22,881-22,900 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 30 mOhms 0603 ±0.5% 0.333W, 1/3W
Mã Tranzi: TZ-00023766
Mã NSX: PE0603DRF7T0R03L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.87 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024756
Mã NSX: RT0603WRB078R87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47 mOhms 0603 ±0.5% 0.333W, 1/3W
Mã Tranzi: TZ-00023767
Mã NSX: PE0603DRF7T0R047L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.09 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024757
Mã NSX: RT0603WRB079R09L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 40 mOhms 0603 ±0.5% 0.333W, 1/3W
Mã Tranzi: TZ-00023768
Mã NSX: PE0603DRF7T0R04L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.1 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024758
Mã NSX: RT0603WRB079R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 50 mOhms 0603 ±0.5% 0.333W, 1/3W
Mã Tranzi: TZ-00023769
Mã NSX: PE0603DRF7T0R05L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.31 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024759
Mã NSX: RT0603WRB079R31L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 100 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023770
Mã NSX: RT0603WRC07100RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.53 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024760
Mã NSX: RT0603WRB079R53L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 102 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023771
Mã NSX: RT0603WRC07102RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.76 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024761
Mã NSX: RT0603WRB079R76L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 105 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023772
Mã NSX: RT0603WRC07105RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024762
Mã NSX: RT0603WRB0710RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 107 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023773
Mã NSX: RT0603WRC07107RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.45 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024763
Mã NSX: RT0603WRB078R45L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10.2 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023774
Mã NSX: RT0603WRC0710K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2 MOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024764
Mã NSX: RC0603FR-102ML

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10.5 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023775
Mã NSX: RT0603WRC0710K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 110 kOhms 0603 ±5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024765
Mã NSX: AC0603JR-07110KL

Số lượng / Giá