Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 22,941-22,960 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 124 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023796
Mã NSX: RT0603WRC07124RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.8 kOhms 0603 ±5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024786
Mã NSX: AC0603JR-071K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 127 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023797
Mã NSX: RT0603WRC07127RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.1 MOhms 0603 ±5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024787
Mã NSX: AC0603JR-071M1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.1 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023798
Mã NSX: RT0603WRC0712K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.2 MOhms 0603 ±5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024788
Mã NSX: AC0603JR-071M2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.4 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023799
Mã NSX: RT0603WRC0712K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.3 MOhms 0603 ±5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024789
Mã NSX: AC0603JR-071M3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.7 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023800
Mã NSX: RT0603WRC0712K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.5 MOhms 0603 ±5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024790
Mã NSX: AC0603JR-071M5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023801
Mã NSX: RT0603WRC0712KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.6 MOhms 0603 ±5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024791
Mã NSX: AC0603JR-071M6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.1 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023802
Mã NSX: RT0603WRC0712R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.8 MOhms 0603 ±5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024792
Mã NSX: AC0603JR-071M8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.4 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023803
Mã NSX: RT0603WRC0712R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 240 kOhms 0603 ±5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024793
Mã NSX: AC0603JR-07240KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.7 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023804
Mã NSX: RT0603WRC0712R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 240 Ohms 0603 ±5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024794
Mã NSX: AC0603JR-07240RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023805
Mã NSX: RT0603WRC0712RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24 kOhms 0603 ±5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024795
Mã NSX: AC0603JR-0724KL

Số lượng / Giá