Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 22,961-22,980 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 130 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023806
Mã NSX: RT0603WRC07130RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24 Ohms 0603 ±5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024796
Mã NSX: AC0603JR-0724RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 133 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023807
Mã NSX: RT0603WRC07133RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 270 Ohms 0603 ±5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024797
Mã NSX: AC0603JR-07270RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 137 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023808
Mã NSX: RT0603WRC07137RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 27 Ohms 0603 ±5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024798
Mã NSX: AC0603JR-0727RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13.3 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023809
Mã NSX: RT0603WRC0713K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.4 kOhms 0603 ±5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024799
Mã NSX: AC0603JR-072K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13.7 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023810
Mã NSX: RT0603WRC0713K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.2 MOhms 0603 ±5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024800
Mã NSX: AC0603JR-072M2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023811
Mã NSX: RT0603WRC0713KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.4 MOhms 0603 ±5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024801
Mã NSX: AC0603JR-072M4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13.3 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023812
Mã NSX: RT0603WRC0713R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.7 MOhms 0603 ±5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024802
Mã NSX: AC0603JR-072M7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13.7 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023813
Mã NSX: RT0603WRC0713R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 300 kOhms 0603 ±5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024803
Mã NSX: AC0603JR-07300KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023814
Mã NSX: RT0603WRC0713RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30 kOhms 0603 ±5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024804
Mã NSX: AC0603JR-0730KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 140 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023815
Mã NSX: RT0603WRC07140RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30 Ohms 0603 ±5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024805
Mã NSX: AC0603JR-0730RL

Số lượng / Giá