Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 23,001-23,020 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 43 kOhms 0603 ±5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024819
Mã NSX: AC0603JR-0743KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 43 Ohms 0603 ±5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024820
Mã NSX: AC0603JR-0743RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.3 kOhms 0603 ±5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024821
Mã NSX: AC0603JR-074K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.3 MOhms 0603 ±5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024822
Mã NSX: AC0603JR-074M3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.7 MOhms 0603 ±5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024823
Mã NSX: AC0603JR-074M7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 510 kOhms 0603 ±5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024824
Mã NSX: AC0603JR-07510KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.78 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025823
Mã NSX: RC0603DR-071K78L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 560 kOhms 0603 ±5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024825
Mã NSX: AC0603JR-07560KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.82 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025824
Mã NSX: RC0603DR-071K82L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 56 kOhms 0603 ±5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024826
Mã NSX: AC0603JR-0756KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.87 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025825
Mã NSX: RC0603DR-071K87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 56 Ohms 0603 ±5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024827
Mã NSX: AC0603JR-0756RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.8 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025826
Mã NSX: RC0603DR-071K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.1 MOhms 0603 ±5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024828
Mã NSX: AC0603JR-075M1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.91 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025827
Mã NSX: RC0603DR-071K91L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.6 MOhms 0603 ±5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024829
Mã NSX: AC0603JR-075M6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.96 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025828
Mã NSX: RC0603DR-071K96L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 620 kOhms 0603 ±5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024830
Mã NSX: AC0603JR-07620KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025829
Mã NSX: RC0603DR-071KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 620 Ohms 0603 ±5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024831
Mã NSX: AC0603JR-07620RL

Số lượng / Giá