Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 23,021-23,040 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 1.5 MOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025830
Mã NSX: RC0603DR-071M5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 62 kOhms 0603 ±5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024832
Mã NSX: AC0603JR-0762KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1 MOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025831
Mã NSX: RC0603DR-071ML

Số lượng / Giá

Điện trở dán 62 Ohms 0603 ±5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024833
Mã NSX: AC0603JR-0762RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 200 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025832
Mã NSX: RC0603DR-07200KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 680 kOhms 0603 ±5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024834
Mã NSX: AC0603JR-07680KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 200 Ohms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025833
Mã NSX: RC0603DR-07200RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68 kOhms 0603 ±5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024835
Mã NSX: AC0603JR-0768KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 205 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025834
Mã NSX: RC0603DR-07205KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.2 kOhms 0603 ±5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024836
Mã NSX: AC0603JR-076K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 20.5 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025835
Mã NSX: RC0603DR-0720K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.2 MOhms 0603 ±5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024837
Mã NSX: AC0603JR-076M2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 20 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025836
Mã NSX: RC0603DR-0720KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.8 MOhms 0603 ±5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024838
Mã NSX: AC0603JR-076M8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 20.5 Ohms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025837
Mã NSX: RC0603DR-0720R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 750 kOhms 0603 ±5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024839
Mã NSX: AC0603JR-07750KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 20 Ohms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025838
Mã NSX: RC0603DR-0720RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 750 Ohms 0603 ±5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024840
Mã NSX: AC0603JR-07750RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 210 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025839
Mã NSX: RC0603DR-07210KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 75 kOhms 0603 ±5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024841
Mã NSX: AC0603JR-0775KL

Số lượng / Giá