Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 23,161-23,180 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 2.55 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025900
Mã NSX: RC0603DR-072K55L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.83 MOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024902
Mã NSX: RC0603FR-073M83L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.61 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025901
Mã NSX: RC0603DR-072K61L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.92 MOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024903
Mã NSX: RC0603FR-073M92L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.67 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025902
Mã NSX: RC0603DR-072K67L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.9 MOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024904
Mã NSX: RC0603FR-073M9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.74 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025903
Mã NSX: RC0603DR-072K74L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3 MOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024905
Mã NSX: RC0603FR-073ML

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.7 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025904
Mã NSX: RC0603DR-072K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.12 MOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024906
Mã NSX: RC0603FR-074M12L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.87 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025905
Mã NSX: RC0603DR-072K87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.22 MOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024907
Mã NSX: RC0603FR-074M22L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.8 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025906
Mã NSX: RC0603DR-072K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.32 MOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024908
Mã NSX: RC0603FR-074M32L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.94 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025907
Mã NSX: RC0603DR-072K94L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.3 MOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024909
Mã NSX: RC0603FR-074M3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025908
Mã NSX: RC0603DR-072KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.42 MOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024910
Mã NSX: RC0603FR-074M42L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 300 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025909
Mã NSX: RC0603DR-07300KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.53 MOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024911
Mã NSX: RC0603FR-074M53L

Số lượng / Giá