Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 23,181-23,200 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 300 Ohms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025910
Mã NSX: RC0603DR-07300RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.87 MOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024912
Mã NSX: RC0603FR-074M87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 301 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025911
Mã NSX: RC0603DR-07301KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 50.5 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024913
Mã NSX: RC0603FR-0750K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 301 Ohms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025912
Mã NSX: RC0603DR-07301RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.11 MOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024914
Mã NSX: RC0603FR-075M11L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 309 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025913
Mã NSX: RC0603DR-07309KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.1 MOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024915
Mã NSX: RC0603FR-075M1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 309 Ohms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025914
Mã NSX: RC0603DR-07309RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.23 MOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024916
Mã NSX: RC0603FR-075M23L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30.1 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025915
Mã NSX: RC0603DR-0730K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.36 MOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024917
Mã NSX: RC0603FR-075M36L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30.9 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025916
Mã NSX: RC0603DR-0730K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.49 MOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024918
Mã NSX: RC0603FR-075M49L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025917
Mã NSX: RC0603DR-0730KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.62 MOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024919
Mã NSX: RC0603FR-075M62L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30 Ohms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025918
Mã NSX: RC0603DR-0730RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.6 MOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024920
Mã NSX: RC0603FR-075M6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 31.6 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025919
Mã NSX: RC0603DR-0731K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.76 MOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024921
Mã NSX: RC0603FR-075M76L

Số lượng / Giá