Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 23,201-23,220 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 324 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025920
Mã NSX: RC0603DR-07324KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.9 MOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024922
Mã NSX: RC0603FR-075M9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 32.4 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025921
Mã NSX: RC0603DR-0732K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.04 MOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024923
Mã NSX: RC0603FR-076M04L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 32.4 Ohms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025922
Mã NSX: RC0603DR-0732R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.19 MOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024924
Mã NSX: RC0603FR-076M19L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 330 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025923
Mã NSX: RC0603DR-07330KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.2 MOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024925
Mã NSX: RC0603FR-076M2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 330 Ohms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025924
Mã NSX: RC0603DR-07330RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.34 MOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024926
Mã NSX: RC0603FR-076M34L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 332 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025925
Mã NSX: RC0603DR-07332KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.49 MOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024927
Mã NSX: RC0603FR-076M49L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 332 Ohms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025926
Mã NSX: RC0603DR-07332RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.65 MOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024928
Mã NSX: RC0603FR-076M65L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33.2 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025927
Mã NSX: RC0603DR-0733K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.81 MOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024929
Mã NSX: RC0603FR-076M81L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025928
Mã NSX: RC0603DR-0733KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.8 MOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024930
Mã NSX: RC0603FR-076M8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33 Ohms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025929
Mã NSX: RC0603DR-0733RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.98 MOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024931
Mã NSX: RC0603FR-076M98L

Số lượng / Giá