Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 23,241-23,260 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 36 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025940
Mã NSX: RC0603DR-0736KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.87 MOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024942
Mã NSX: RC0603FR-078M87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 36 Ohms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025941
Mã NSX: RC0603DR-0736RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.09 MOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024943
Mã NSX: RC0603FR-079M09L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 374 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025942
Mã NSX: RC0603DR-07374KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.1 MOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024944
Mã NSX: RC0603FR-079M1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 37.4 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025943
Mã NSX: RC0603DR-0737K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.31 MOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024945
Mã NSX: RC0603FR-079M31L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 37.4 Ohms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025944
Mã NSX: RC0603DR-0737R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.53 MOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024946
Mã NSX: RC0603FR-079M53L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 383 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025945
Mã NSX: RC0603DR-07383KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.76 MOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024947
Mã NSX: RC0603FR-079M76L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 38.3 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025946
Mã NSX: RC0603DR-0738K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.65 MOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024948
Mã NSX: RC0603FR-071M65L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 390 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025947
Mã NSX: RC0603DR-07390KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.87 MOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024949
Mã NSX: RC0603FR-071M87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 390 Ohms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025948
Mã NSX: RC0603DR-07390RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.6 MOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024950
Mã NSX: RC0603FR-073M6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 392 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025949
Mã NSX: RC0603DR-07392KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.64 MOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024951
Mã NSX: RC0603FR-074M64L

Số lượng / Giá