Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 23,261-23,280 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 392 Ohms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025950
Mã NSX: RC0603DR-07392RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.99 MOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024952
Mã NSX: RC0603FR-074M99L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39.2 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025951
Mã NSX: RC0603DR-0739K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 102 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024953
Mã NSX: AC0603FR-07102KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025952
Mã NSX: RC0603DR-0739KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 102 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024954
Mã NSX: AC0603FR-07102RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39.2 Ohms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025953
Mã NSX: RC0603DR-0739R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 105 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024955
Mã NSX: AC0603FR-07105KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39 Ohms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025954
Mã NSX: RC0603DR-0739RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 105 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024956
Mã NSX: AC0603FR-07105RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.01 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025955
Mã NSX: RC0603DR-073K01L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 107 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024957
Mã NSX: AC0603FR-07107KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.09 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025956
Mã NSX: RC0603DR-073K09L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10.5 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024958
Mã NSX: AC0603FR-0710K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.16 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025957
Mã NSX: RC0603DR-073K16L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10.7 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024959
Mã NSX: AC0603FR-0710K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.24 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025958
Mã NSX: RC0603DR-073K24L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10 MOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024960
Mã NSX: AC0603FR-0710ML

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.32 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025959
Mã NSX: RC0603DR-073K32L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10.2 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024961
Mã NSX: AC0603FR-0710R2L

Số lượng / Giá