Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 23,281-23,300 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 3.3 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025960
Mã NSX: RC0603DR-073K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 110 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024962
Mã NSX: AC0603FR-07110KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.48 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025961
Mã NSX: RC0603DR-073K48L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 110 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024963
Mã NSX: AC0603FR-07110RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.4 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025962
Mã NSX: RC0603DR-073K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 113 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024964
Mã NSX: AC0603FR-07113KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.57 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025963
Mã NSX: RC0603DR-073K57L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 115 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024965
Mã NSX: AC0603FR-07115KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.65 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025964
Mã NSX: RC0603DR-073K65L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 115 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024966
Mã NSX: AC0603FR-07115RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.6 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025965
Mã NSX: RC0603DR-073K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 118 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024967
Mã NSX: AC0603FR-07118KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.74 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025966
Mã NSX: RC0603DR-073K74L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11.3 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024968
Mã NSX: AC0603FR-0711K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.83 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025967
Mã NSX: RC0603DR-073K83L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11.5 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024969
Mã NSX: AC0603FR-0711K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.92 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025968
Mã NSX: RC0603DR-073K92L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11.8 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024970
Mã NSX: AC0603FR-0711K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.9 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025969
Mã NSX: RC0603DR-073K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024971
Mã NSX: AC0603FR-0711KL

Số lượng / Giá