Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 23,321-23,340 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 430 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025980
Mã NSX: RC0603DR-07430KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.4 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024982
Mã NSX: AC0603FR-0712K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 430 Ohms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025981
Mã NSX: RC0603DR-07430RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.1 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024983
Mã NSX: AC0603FR-0712R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 432 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025982
Mã NSX: RC0603DR-07432KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.4 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024984
Mã NSX: AC0603FR-0712R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 432 Ohms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025983
Mã NSX: RC0603DR-07432RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 130 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024985
Mã NSX: AC0603FR-07130RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 43.2 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025984
Mã NSX: RC0603DR-0743K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 133 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024986
Mã NSX: AC0603FR-07133KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 43 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025985
Mã NSX: RC0603DR-0743KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 133 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024987
Mã NSX: AC0603FR-07133RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 43 Ohms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025986
Mã NSX: RC0603DR-0743RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 137 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024988
Mã NSX: AC0603FR-07137KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 442 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025987
Mã NSX: RC0603DR-07442KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 137 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024989
Mã NSX: AC0603FR-07137RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 442 Ohms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025988
Mã NSX: RC0603DR-07442RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13.3 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024990
Mã NSX: AC0603FR-0713K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 44.2 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025989
Mã NSX: RC0603DR-0744K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13.7 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024991
Mã NSX: AC0603FR-0713K7L

Số lượng / Giá