Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 23,341-23,360 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 44.2 Ohms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025990
Mã NSX: RC0603DR-0744R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13.3 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024992
Mã NSX: AC0603FR-0713R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 45.3 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025991
Mã NSX: RC0603DR-0745K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13.7 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024993
Mã NSX: AC0603FR-0713R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 45.3 Ohms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025992
Mã NSX: RC0603DR-0745R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024994
Mã NSX: AC0603FR-0713RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 464 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025993
Mã NSX: RC0603DR-07464KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 140 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024995
Mã NSX: AC0603FR-07140KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 464 Ohms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025994
Mã NSX: RC0603DR-07464RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 140 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024996
Mã NSX: AC0603FR-07140RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 46.4 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025995
Mã NSX: RC0603DR-0746K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 143 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024997
Mã NSX: AC0603FR-07143KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 470 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025996
Mã NSX: RC0603DR-07470KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 147 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024998
Mã NSX: AC0603FR-07147KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 470 Ohms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025997
Mã NSX: RC0603DR-07470RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 147 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024999
Mã NSX: AC0603FR-07147RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 475 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025998
Mã NSX: RC0603DR-07475KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14.3 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025000
Mã NSX: AC0603FR-0714K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 475 Ohms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025999
Mã NSX: RC0603DR-07475RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14.7 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025001
Mã NSX: AC0603FR-0714K7L

Số lượng / Giá