Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 23,361-23,380 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 47.5 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026000
Mã NSX: RC0603DR-0747K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025002
Mã NSX: AC0603FR-0714KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026001
Mã NSX: RC0603DR-0747KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025003
Mã NSX: AC0603FR-0714RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47.5 Ohms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026002
Mã NSX: RC0603DR-0747R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 154 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025004
Mã NSX: AC0603FR-07154KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47 Ohms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026003
Mã NSX: RC0603DR-0747RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 154 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025005
Mã NSX: AC0603FR-07154RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 487 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026004
Mã NSX: RC0603DR-07487KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 158 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025006
Mã NSX: AC0603FR-07158KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 487 Ohms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026005
Mã NSX: RC0603DR-07487RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 158 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025007
Mã NSX: AC0603FR-07158RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 48.7 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026006
Mã NSX: RC0603DR-0748K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15.4 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025008
Mã NSX: AC0603FR-0715K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 48.7 Ohms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026007
Mã NSX: RC0603DR-0748R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15.8 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025009
Mã NSX: AC0603FR-0715K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 499 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026008
Mã NSX: RC0603DR-07499KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15.4 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025010
Mã NSX: AC0603FR-0715R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 499 Ohms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026009
Mã NSX: RC0603DR-07499RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025011
Mã NSX: AC0603FR-0715RL

Số lượng / Giá