Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 23,401-23,420 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 4.7 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026020
Mã NSX: RC0603DR-074K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025022
Mã NSX: AC0603FR-0716KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.87 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026021
Mã NSX: RC0603DR-074K87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.2 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025023
Mã NSX: AC0603FR-0716R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.99 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026022
Mã NSX: RC0603DR-074K99L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.5 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025024
Mã NSX: AC0603FR-0716R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 510 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026023
Mã NSX: RC0603DR-07510KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.9 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025025
Mã NSX: AC0603FR-0716R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 510 Ohms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026024
Mã NSX: RC0603DR-07510RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025026
Mã NSX: AC0603FR-0716RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 511 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026025
Mã NSX: RC0603DR-07511KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 174 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025027
Mã NSX: AC0603FR-07174KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 511 Ohms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026026
Mã NSX: RC0603DR-07511RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 174 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025028
Mã NSX: AC0603FR-07174RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 51.1 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026027
Mã NSX: RC0603DR-0751K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 178 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025029
Mã NSX: AC0603FR-07178KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 51 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026028
Mã NSX: RC0603DR-0751KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 178 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025030
Mã NSX: AC0603FR-07178RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 51.1 Ohms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026029
Mã NSX: RC0603DR-0751R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 17.4 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025031
Mã NSX: AC0603FR-0717K4L

Số lượng / Giá