Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 23,441-23,460 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 560 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026040
Mã NSX: RC0603DR-07560KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 191 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025042
Mã NSX: AC0603FR-07191KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 560 Ohms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026041
Mã NSX: RC0603DR-07560RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 191 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025043
Mã NSX: AC0603FR-07191RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 562 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026042
Mã NSX: RC0603DR-07562KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 196 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025044
Mã NSX: AC0603FR-07196KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 56.2 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026043
Mã NSX: RC0603DR-0756K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 196 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025045
Mã NSX: AC0603FR-07196RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 56 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026044
Mã NSX: RC0603DR-0756KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 19.1 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025046
Mã NSX: AC0603FR-0719K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 56 Ohms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026045
Mã NSX: RC0603DR-0756RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 19.6 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025047
Mã NSX: AC0603FR-0719K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 576 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026046
Mã NSX: RC0603DR-07576KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 19.1 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025048
Mã NSX: AC0603FR-0719R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 576 Ohms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026047
Mã NSX: RC0603DR-07576RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 19.6 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025049
Mã NSX: AC0603FR-0719R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 57.6 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026048
Mã NSX: RC0603DR-0757K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.02 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025050
Mã NSX: AC0603FR-071K02L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 57.6 Ohms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026049
Mã NSX: RC0603DR-0757R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.05 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025051
Mã NSX: AC0603FR-071K05L

Số lượng / Giá