Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 23,541-23,560 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 68 Ohms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026090
Mã NSX: RC0603DR-0768RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 210 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025092
Mã NSX: AC0603FR-07210RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 698 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026091
Mã NSX: RC0603DR-07698KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 215 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025093
Mã NSX: AC0603FR-07215RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 698 Ohms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026092
Mã NSX: RC0603DR-07698RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 21.5 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025094
Mã NSX: AC0603FR-0721K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 69.8 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026093
Mã NSX: RC0603DR-0769K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 21 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025095
Mã NSX: AC0603FR-0721KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 69.8 Ohms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026094
Mã NSX: RC0603DR-0769R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 21.5 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025096
Mã NSX: AC0603FR-0721R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.04 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026095
Mã NSX: RC0603DR-076K04L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 21 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025097
Mã NSX: AC0603FR-0721RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.19 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026096
Mã NSX: RC0603DR-076K19L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 221 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025098
Mã NSX: AC0603FR-07221KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.2 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026097
Mã NSX: RC0603DR-076K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 221 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025099
Mã NSX: AC0603FR-07221RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.34 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026098
Mã NSX: RC0603DR-076K34L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 226 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025100
Mã NSX: AC0603FR-07226KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.49 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026099
Mã NSX: RC0603DR-076K49L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22.6 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025101
Mã NSX: AC0603FR-0722K6L

Số lượng / Giá