Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 23,561-23,580 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 6.65 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026100
Mã NSX: RC0603DR-076K65L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22.6 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025102
Mã NSX: AC0603FR-0722R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.81 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026101
Mã NSX: RC0603DR-076K81L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 232 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025103
Mã NSX: AC0603FR-07232KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.8 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026102
Mã NSX: RC0603DR-076K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 232 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025104
Mã NSX: AC0603FR-07232RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.98 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026103
Mã NSX: RC0603DR-076K98L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 237 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025105
Mã NSX: AC0603FR-07237KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 71.5 Ohms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026104
Mã NSX: RC0603DR-0771R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 23.2 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025106
Mã NSX: AC0603FR-0723K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 23.7 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025107
Mã NSX: AC0603FR-0723K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 732 Ohms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026105
Mã NSX: RC0603DR-07732RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 23.2 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025108
Mã NSX: AC0603FR-0723R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 73.2 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026106
Mã NSX: RC0603DR-0773K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 23.7 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025109
Mã NSX: AC0603FR-0723R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 750 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026107
Mã NSX: RC0603DR-07750KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 240 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025110
Mã NSX: AC0603FR-07240KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 750 Ohms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026108
Mã NSX: RC0603DR-07750RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 243 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025111
Mã NSX: AC0603FR-07243KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 75 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026109
Mã NSX: RC0603DR-0775KL

Số lượng / Giá