Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 23,581-23,600 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 243 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025112
Mã NSX: AC0603FR-07243RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 75 Ohms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026110
Mã NSX: RC0603DR-0775RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 249 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025113
Mã NSX: AC0603FR-07249KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 768 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026111
Mã NSX: RC0603DR-07768KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 249 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025114
Mã NSX: AC0603FR-07249RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 768 Ohms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026112
Mã NSX: RC0603DR-07768RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24.3 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025115
Mã NSX: AC0603FR-0724K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 76.8 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026113
Mã NSX: RC0603DR-0776K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24.3 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025116
Mã NSX: AC0603FR-0724R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 76.8 Ohms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026114
Mã NSX: RC0603DR-0776R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24.9 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025117
Mã NSX: AC0603FR-0724R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 787 Ohms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026115
Mã NSX: RC0603DR-07787RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025118
Mã NSX: AC0603FR-0724RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 78.7 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026116
Mã NSX: RC0603DR-0778K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 255 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025119
Mã NSX: AC0603FR-07255KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 78.7 Ohms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026117
Mã NSX: RC0603DR-0778R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 255 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025120
Mã NSX: AC0603FR-07255RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.15 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026118
Mã NSX: RC0603DR-077K15L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 25.5 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025121
Mã NSX: AC0603FR-0725K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.32 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026119
Mã NSX: RC0603DR-077K32L

Số lượng / Giá