Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 23,601-23,620 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 25.5 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025122
Mã NSX: AC0603FR-0725R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.5 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026120
Mã NSX: RC0603DR-077K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 261 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025123
Mã NSX: AC0603FR-07261KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.68 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026121
Mã NSX: RC0603DR-077K68L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 261 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025124
Mã NSX: AC0603FR-07261RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.87 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026122
Mã NSX: RC0603DR-077K87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 267 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025125
Mã NSX: AC0603FR-07267KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 806 Ohms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026123
Mã NSX: RC0603DR-07806RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 267 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025126
Mã NSX: AC0603FR-07267RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 80.6 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026124
Mã NSX: RC0603DR-0780K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 26.1 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025127
Mã NSX: AC0603FR-0726K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 820 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026125
Mã NSX: RC0603DR-07820KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 26.7 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025128
Mã NSX: AC0603FR-0726K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 820 Ohms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026126
Mã NSX: RC0603DR-07820RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 26.1 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025129
Mã NSX: AC0603FR-0726R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 825 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026127
Mã NSX: RC0603DR-07825KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 26.7 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025130
Mã NSX: AC0603FR-0726R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 82.5 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026128
Mã NSX: RC0603DR-0782K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 274 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025131
Mã NSX: AC0603FR-07274KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 82 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026129
Mã NSX: RC0603DR-0782KL

Số lượng / Giá