Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 23,621-23,640 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 274 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025132
Mã NSX: AC0603FR-07274RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 82.5 Ohms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026130
Mã NSX: RC0603DR-0782R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 27.4 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025133
Mã NSX: AC0603FR-0727R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 82 Ohms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026131
Mã NSX: RC0603DR-0782RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 280 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025134
Mã NSX: AC0603FR-07280KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 84.5 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026132
Mã NSX: RC0603DR-0784K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 280 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025135
Mã NSX: AC0603FR-07280RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 84.5 Ohms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026133
Mã NSX: RC0603DR-0784R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 287 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025136
Mã NSX: AC0603FR-07287KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 866 Ohms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026134
Mã NSX: RC0603DR-07866RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 287 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025137
Mã NSX: AC0603FR-07287RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 86.6 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026135
Mã NSX: RC0603DR-0786K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 28.7 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025138
Mã NSX: AC0603FR-0728K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 887 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026136
Mã NSX: RC0603DR-07887KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 28 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025139
Mã NSX: AC0603FR-0728KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 887 Ohms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026137
Mã NSX: RC0603DR-07887RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 28.7 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025140
Mã NSX: AC0603FR-0728R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 88.7 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026138
Mã NSX: RC0603DR-0788K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 28 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025141
Mã NSX: AC0603FR-0728RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.06 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026139
Mã NSX: RC0603DR-078K06L

Số lượng / Giá