Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 23,681-23,700 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 2.7 MOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025162
Mã NSX: AC0603FR-072M7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026160
Mã NSX: AC0603FR-073RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 300 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025163
Mã NSX: AC0603FR-07300KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.5 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026161
Mã NSX: RC0603DR-071K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 301 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025164
Mã NSX: AC0603FR-07301KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.32 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026162
Mã NSX: RC0603DR-072K32L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 309 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025165
Mã NSX: AC0603FR-07309KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.22 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026163
Mã NSX: RC0603DR-074K22L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 309 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025166
Mã NSX: AC0603FR-07309RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.3 Ohms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026164
Mã NSX: RC0603DR-071R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30.9 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025167
Mã NSX: AC0603FR-0730K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.61 Ohms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026165
Mã NSX: RC0603DR-072R61L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30.1 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025168
Mã NSX: AC0603FR-0730R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.3 Ohms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026166
Mã NSX: RC0603DR-073R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30.9 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025169
Mã NSX: AC0603FR-0730R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.9 Ohms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026167
Mã NSX: RC0603DR-075R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025170
Mã NSX: AC0603FR-0730RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.04 Ohms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026168
Mã NSX: RC0603DR-076R04L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 316 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025171
Mã NSX: AC0603FR-07316KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.2 Ohms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026169
Mã NSX: RC0603DR-078R2L

Số lượng / Giá