Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 23,701-23,720 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 316 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025172
Mã NSX: AC0603FR-07316RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 100 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026170
Mã NSX: RE0603DRE07100KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 31.6 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025173
Mã NSX: AC0603FR-0731K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 100 Ohms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026171
Mã NSX: RE0603DRE07100RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 31.6 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025174
Mã NSX: AC0603FR-0731R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10.7 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026172
Mã NSX: RE0603DRE0710K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 324 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025175
Mã NSX: AC0603FR-07324RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026173
Mã NSX: RE0603DRE0710KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 32.4 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025176
Mã NSX: AC0603FR-0732K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 110 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026174
Mã NSX: RE0603DRE07110KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 32.4 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025177
Mã NSX: AC0603FR-0732R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11.8 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026175
Mã NSX: RE0603DRE0711K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 332 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025178
Mã NSX: AC0603FR-07332RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026176
Mã NSX: RE0603DRE0711KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33.2 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025179
Mã NSX: AC0603FR-0733R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11 Ohms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026177
Mã NSX: RE0603DRE0711RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 340 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025180
Mã NSX: AC0603FR-07340KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 120 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026178
Mã NSX: RE0603DRE07120KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 340 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025181
Mã NSX: AC0603FR-07340RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 120 Ohms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026179
Mã NSX: RE0603DRE07120RL

Số lượng / Giá