Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 23,721-23,740 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 348 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025182
Mã NSX: AC0603FR-07348KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026180
Mã NSX: RE0603DRE0712KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 348 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025183
Mã NSX: AC0603FR-07348RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 130 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026181
Mã NSX: RE0603DRE07130KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 34.8 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025184
Mã NSX: AC0603FR-0734K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 130 Ohms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026182
Mã NSX: RE0603DRE07130RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 34 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025185
Mã NSX: AC0603FR-0734KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 137 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026183
Mã NSX: RE0603DRE07137KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 34 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025186
Mã NSX: AC0603FR-0734RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13.3 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026184
Mã NSX: RE0603DRE0713K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 357 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025187
Mã NSX: AC0603FR-07357RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026185
Mã NSX: RE0603DRE0713KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 35.7 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025188
Mã NSX: AC0603FR-0735K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13 Ohms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026186
Mã NSX: RE0603DRE0713RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 35.7 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025189
Mã NSX: AC0603FR-0735R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026187
Mã NSX: RE0603DRE0714KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 360 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025190
Mã NSX: AC0603FR-07360RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 150 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026188
Mã NSX: RE0603DRE07150KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 365 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025191
Mã NSX: AC0603FR-07365KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 150 Ohms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026189
Mã NSX: RE0603DRE07150RL

Số lượng / Giá