Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 23,741-23,760 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 365 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025192
Mã NSX: AC0603FR-07365RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15.8 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026190
Mã NSX: RE0603DRE0715K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 36.5 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025193
Mã NSX: AC0603FR-0736K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026191
Mã NSX: RE0603DRE0715KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 36 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025194
Mã NSX: AC0603FR-0736KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15 Ohms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026192
Mã NSX: RE0603DRE0715RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 36.5 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025195
Mã NSX: AC0603FR-0736R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 160 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026193
Mã NSX: RE0603DRE07160KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 36 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025196
Mã NSX: AC0603FR-0736RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.9 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026194
Mã NSX: RE0603DRE0716K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 374 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025197
Mã NSX: AC0603FR-07374KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026195
Mã NSX: RE0603DRE0716KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 374 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025198
Mã NSX: AC0603FR-07374RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 180 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026196
Mã NSX: RE0603DRE07180KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 37.4 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025199
Mã NSX: AC0603FR-0737K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 180 Ohms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026197
Mã NSX: RE0603DRE07180RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 37.4 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025200
Mã NSX: AC0603FR-0737R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026198
Mã NSX: RE0603DRE0718KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 383 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025201
Mã NSX: AC0603FR-07383KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18 Ohms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026199
Mã NSX: RE0603DRE0718RL

Số lượng / Giá