Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 23,761-23,780 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 383 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025202
Mã NSX: AC0603FR-07383RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 191 Ohms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026200
Mã NSX: RE0603DRE07191RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 38.3 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025203
Mã NSX: AC0603FR-0738R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.05 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026201
Mã NSX: RE0603DRE071K05L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 390 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025204
Mã NSX: AC0603FR-07390KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.1 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026202
Mã NSX: RE0603DRE071K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 390 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025205
Mã NSX: AC0603FR-07390RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.21 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026203
Mã NSX: RE0603DRE071K21L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 392 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025206
Mã NSX: AC0603FR-07392KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.24 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026204
Mã NSX: RE0603DRE071K24L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39.2 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025207
Mã NSX: AC0603FR-0739R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.27 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026205
Mã NSX: RE0603DRE071K27L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025208
Mã NSX: AC0603FR-0739RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.2 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026206
Mã NSX: RE0603DRE071K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.09 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025209
Mã NSX: AC0603FR-073K09L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.3 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026207
Mã NSX: RE0603DRE071K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.24 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025210
Mã NSX: AC0603FR-073K24L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.47 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026208
Mã NSX: RE0603DRE071K47L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.48 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025211
Mã NSX: AC0603FR-073K48L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.4 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026209
Mã NSX: RE0603DRE071K4L

Số lượng / Giá