Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 23,781-23,800 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 3.4 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025212
Mã NSX: AC0603FR-073K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.58 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026210
Mã NSX: RE0603DRE071K58L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.57 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025213
Mã NSX: AC0603FR-073K57L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.5 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026211
Mã NSX: RE0603DRE071K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.65 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025214
Mã NSX: AC0603FR-073K65L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.62 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026212
Mã NSX: RE0603DRE071K62L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.6 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025215
Mã NSX: AC0603FR-073K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.69 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026213
Mã NSX: RE0603DRE071K69L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.74 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025216
Mã NSX: AC0603FR-073K74L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.6 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026214
Mã NSX: RE0603DRE071K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.83 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025217
Mã NSX: AC0603FR-073K83L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.74 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026215
Mã NSX: RE0603DRE071K74L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.92 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025218
Mã NSX: AC0603FR-073K92L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.8 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026216
Mã NSX: RE0603DRE071K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.01 MOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025219
Mã NSX: AC0603FR-073M01L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.91 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026217
Mã NSX: RE0603DRE071K91L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.16 MOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025220
Mã NSX: AC0603FR-073M16L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.96 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026218
Mã NSX: RE0603DRE071K96L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.3 MOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025221
Mã NSX: AC0603FR-073M3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026219
Mã NSX: RE0603DRE071KL

Số lượng / Giá