Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 23,801-23,820 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 3.6 MOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025222
Mã NSX: AC0603FR-073M6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1 MOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026220
Mã NSX: RE0603DRE071ML

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.9 MOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025223
Mã NSX: AC0603FR-073M9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 200 Ohms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026221
Mã NSX: RE0603DRE07200RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3 MOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025224
Mã NSX: AC0603FR-073ML

Số lượng / Giá

Điện trở dán 20.5 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026222
Mã NSX: RE0603DRE0720K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 402 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025225
Mã NSX: AC0603FR-07402KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 20 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026223
Mã NSX: RE0603DRE0720KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 402 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025226
Mã NSX: AC0603FR-07402RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 220 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026224
Mã NSX: RE0603DRE07220KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 412 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025227
Mã NSX: AC0603FR-07412KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 412 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025228
Mã NSX: AC0603FR-07412RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 220 Ohms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026225
Mã NSX: RE0603DRE07220RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 41.2 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025229
Mã NSX: AC0603FR-0741K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22.1 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026226
Mã NSX: RE0603DRE0722K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 422 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025230
Mã NSX: AC0603FR-07422KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026227
Mã NSX: RE0603DRE0722KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 422 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025231
Mã NSX: AC0603FR-07422RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22 Ohms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026228
Mã NSX: RE0603DRE0722RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 42.2 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025232
Mã NSX: AC0603FR-0742K2L

Số lượng / Giá