Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 23,861-23,880 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 47.5 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025253
Mã NSX: AC0603FR-0747R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 301 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026249
Mã NSX: RE0603DRE07301KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 487 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025254
Mã NSX: AC0603FR-07487KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026250
Mã NSX: RE0603DRE0730KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 487 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025255
Mã NSX: AC0603FR-07487RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 330 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026251
Mã NSX: RE0603DRE07330KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 48.7 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025256
Mã NSX: AC0603FR-0748K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 330 Ohms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026252
Mã NSX: RE0603DRE07330RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 48.7 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025257
Mã NSX: AC0603FR-0748R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 332 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026253
Mã NSX: RE0603DRE07332KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 499 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025258
Mã NSX: AC0603FR-07499KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 332 Ohms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026254
Mã NSX: RE0603DRE07332RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 499 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025259
Mã NSX: AC0603FR-07499RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33.2 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026255
Mã NSX: RE0603DRE0733K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.12 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025260
Mã NSX: AC0603FR-074K12L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026256
Mã NSX: RE0603DRE0733KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.22 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025261
Mã NSX: AC0603FR-074K22L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33 Ohms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026257
Mã NSX: RE0603DRE0733RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.32 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025262
Mã NSX: AC0603FR-074K32L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 360 Ohms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026258
Mã NSX: RE0603DRE07360RL

Số lượng / Giá