Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 23,881-23,900 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 4.3 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025263
Mã NSX: AC0603FR-074K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 36 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026259
Mã NSX: RE0603DRE0736KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.53 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025264
Mã NSX: AC0603FR-074K53L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 36 Ohms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026260
Mã NSX: RE0603DRE0736RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.64 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025265
Mã NSX: AC0603FR-074K64L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 390 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026261
Mã NSX: RE0603DRE07390KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.87 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025266
Mã NSX: AC0603FR-074K87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 390 Ohms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026262
Mã NSX: RE0603DRE07390RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.3 MOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025267
Mã NSX: AC0603FR-074M3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026263
Mã NSX: RE0603DRE0739KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.64 MOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025268
Mã NSX: AC0603FR-074M64L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39.2 Ohms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026264
Mã NSX: RE0603DRE0739R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.7 MOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025269
Mã NSX: AC0603FR-074M7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.01 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026265
Mã NSX: RE0603DRE073K01L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 510 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025270
Mã NSX: AC0603FR-07510KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.32 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026266
Mã NSX: RE0603DRE073K32L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 511 kOhms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025271
Mã NSX: AC0603FR-07511KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.3 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026267
Mã NSX: RE0603DRE073K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 511 Ohms 0603 ±1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00025272
Mã NSX: AC0603FR-07511RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.57 kOhms 0603 ±0.5% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00026268
Mã NSX: RE0603DRE073K57L

Số lượng / Giá